SORINA PINTEA

Romania Libera - - Actualitat­e -

Mi­nis­trul Să­nă­tății a cri­ti­cat pre­ze­nța pa­no­u­ri­lor cu re­cla­me an­ti-vac­ci­na­re, în con­diți­i­le în ca­re aproa­pe 200 de ro­mâni ne­vac­ci­nați au mu­rit de gri­pă, de la înce­pu­tul anu­lui 2019.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.