ÎNCASEAZĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

ECA­TE­RI­NA ANDRO­NES­CU Mi­nis­trul a emis un or­din ca­re ar schim­ba pro­gra­mul ad­mi­te­rii în învă­ţă­mântul li­ce­al, du­pă ca­re Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei, pe ca­re îl con­du­ce, a anu­nțat că ve­chi­ul ca­len­dar ră­mâne în vi­goa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.