ELEVII MAGHIARI DIN RO­MÂNIA

Romania Libera - - Actualitat­e -

Co­pi­ii de et­nie ma­ghia­ră din Tran­sil­va­nia au fost pre­miați la Con­cur­sul de com­pe­ten­ţe lin­gvis­ti­ce, în lim­ba ro­mână, pen­tru mi­no­ri­tă­ţi, „Car­te fru­moa­să, cin­ste cui te-a scris!“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.