DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Nu mai avem de ce să aștep­tăm și să ter­gi­ver­săm din cau­za unei proas­te mo­bi­li­zări a unor con­struc­tori. Con­form gra­fi­cu­lui pe ca­re fir­ma res­pec­ti­vă și l-a asu­mat la vi­zi­ta pre­ce­den­tă, tre­bu­ia în acest mo­ment să ai­bă în șan­ti­er 190 de mun­ci­tori și 71 de uti­la­je. Azi di­mi­nea­ţă am ajuns în ju­rul orei 8.00 și m-am dus să in­spec­tez, am con­sta­tat cu stu­poa­re că în șan­ti­er erau 11 uti­la­je și doar 20 de mun­ci­tori. Acest mod de a se mo­bi­li­za doar când se anun­ţă vi­zi­ta mi­nis­tru­lui nu mai poa­te fi to­le­rat. Ori lu­cre­a­ză așa cum și-au asu­mat în con­trac­te, ori vor ple­ca aca­să.“

RĂZVAN CUC, MINISTRUL TRANSPORTU­RILOR

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.