În UE nu exis­tă com­ple­turi spe­cia­li­za­te

Romania Libera - - Politică -

Şe­fa ICCJ,Cris­ti­na Tar­cea,i-a scris pre­şe­din­te­lui Cur­ţii Con­sti­tu­ţi­o­na­le că Aus­tria es­te sin­gu­rul stat afi­liat Re­ţe­lei Pre­şe­din­ţi­lor Cur­ţi­lor Su­pre­me de Jus­ti­ţie din UE ca­re are com­ple­te spe­cia­li­za­te în cau­ze de co­rup­ţie. Ea spu­ne că până la ter­me­nul de 17 apri­lie a pri­mit 19 răs­pun­suri. Din aces­te răs­pun­suri,a re­zul­tat că 13 sta­te nu au de­loc com­ple­te spe­cia­li­za­te în cau­ze de co­rup­ţie.Alte cinci sta­te nu au com­ple­te spe­cia­li­za­te în cau­ze de co­rup­ţie la ni­ve­lul Cur­ţii Su­pre­me,dar la ni­ve­lul altor in­stan­ţe au com­ple­te sau ju­de­că­tori spe­cia­li­za­ţi în cau­ze de co­rup­ţie. Aus­tria es­te sin­gu­rul stat UE ca­re are ast­fel de com­ple­turi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.