ÎNCASEAZĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

KLAUS IOHANNIS Șe­ful sta­tu­lui întârzie să se pro­nu­nțe asu­pra re­vo­că­rii lui George Cris­tian Mai­or din fun­cția de am­ba­sa­dor, deși ministrul de Exter­ne i-a înain­tat ace­as­tă ce­re­re încă de acum do­uă săp­tă­mâni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.