RISCURILE RE­MA­NI­E­RII

Romania Libera - - Actualitat­e -

Expe­ri­e­nța dis­pu­te­lor an­te­ri­oa­re le­ga­te de re­ma­ni­e­re a do­ve­dit că preșe­din­te­le are o lar­gă mar­jă de ma­ne­vră, ți­nând se­a­ma de fap­tul că șe­ful sta­tu­lui are o se­rie de atri­buții pre­vă­zu­te în Con­sti­tuție, plus de­ci­zii ale CCR în acest sens. Ast­fel, preșe­din­te­le Klaus Iohannis a res­pins-o pe Lia Olguța Va­si­les­cu și când a fost pro­pu­să pen­tru Tran­spor­turi și când a fost pro­pu­să pen­tru Dez­vol­ta­re, iar so­cial-de­mo­crații au fost ne­voiți să ac­cep­te de­ci­zi­i­le preșe­din­te­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.