ÎNCASEAZĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

CONFEDERAŢ­IA COTAR Fir­me­le din do­me­ni­ul tran­spor­tu­lui ru­ti­er au lan­sat o pe­tiție în ca­re le cer so­co­te­a­lă po­li­ti­ci­e­ni­lor ca­re înce­ar­că să cre­e­ze un ca­dru le­gal pen­tru acti­vi­ta­tea de ri­des­ha­ring.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.