PUNCTEAZĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

ASO­CIAȚIA PEN­TRU ENER­GIE EOLIANĂ Com­pa­ni­i­le din do­me­ni­ul ener­gi­ei ver­zi vor să or­ga­ni­ze­ze în Va­lea Ji­u­lui, în ur­mă­to­rii ze­ce ani, pro­gra­me pen­tru re­con­ver­sia pro­fe­si­o­na­lă a cir­ca 8.000 de mi­neri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.