Do­uă între­bări pen­tru ro­mâni

Romania Libera - - Politică -

Pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis a con­vo­cat re­fe­ren­du­mul pe Jus­ti­ţie du­mi­ni­că,26 mai,în ace­e­a­şi zi cu ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re. Ale­gă­to­rii sunt che­ma­ţi să răs­pun­dă cu „Da“sau „Nu“la ur­mă­toa­re­le între­bări:

1.„Sun­te­ţi de acord cu in­ter­zi­ce­rea am­nis­ti­ei şi gra­ţi­e­rii pen­tru in­frac­ţi­uni de co­rup­ţie?“; 2.„Sun­te­ţi de acord cu in­ter­zi­ce­rea adop­tă­rii de că­tre Gu­vern a or­do­nan­ţe­lor de ur­gen­ţă în do­me­ni­ul in­frac­ţi­u­ni­lor, pe­dep­se­lor şi al or­ga­ni­ză­rii ju­di­cia­re şi cu ex­tin­de­rea drep­tu­lui de a ata­ca or­do­nan­ţe­le di­rect la Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă?“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.