AE­RUL DIN TRA­FIC NE POA­TE UCIDE

Romania Libera - - Sănătate -

Con­form OMS, po­lua­rea ae­ru­lui es­te prin­ci­pa­la cau­ză a apa­ri­ţi­ei ast­mu­lui, fi­ind res­pon­sa­bi­lă pen­tru 29% din de­ce­se­le cau­za­te de can­ce­rul la plă­mâni, 24% din de­ce­se­le cau­za­te de ac­ci­den­te vas­cu­la­re ce­re­bra­le și 43% din de­ce­se­le cau­za­te de boa­la pul­mo­na­ră ob­struc­ti­vă cro­ni­că. Cer­cet-ăto­rii au des­co­pe­rit, prin­tr-un nou stu­diu, că pa­ci­en­ţi­lor diag­nos­ti­ca­ţi cu astm bro­nșic li se înrău­tă­ţesc simp­to­me­le în ur­ma ex­pu­ne­rii la po­lua­re, în spe­cial cea pro­veni­tă din tra­fic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.