Ro­mânii și-au ales eu­ro­par­la­men­ta­rii

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

PSD ar avea 25,8% din vo­turi, la ega­li­ta­te cu PNL – 25,8%, iar Alia­nța USR-PLUS a obți­nut 23,9%, po­tri­vit unui exit-poll CURS-Avan­gar­de. Urme­a­ză ProRo­mânia – 5,7%, UDMR – 5,4%, PMP -5,2%, ALDE – 4,9%. Pra­gul elec­to­ral es­te de 5%. Son­da­jul a fost efec­tuat pe ba­za răs­pun­su­ri­lor pri­mi­te până la ora 19.30 și nu au fost lua­te în cal­cul vo­tu­ri­le din dias­po­ra. Având în ve­de­re că mar­ja de eroa­re

es­te de 2%, ori­ca­re din­tre pri­me­le for­mați­uni - PSD, PNL sau USR-PLUS - se poa­te cla­sa pe pri­mul loc, du­pă nu­mă­ră­toa­rea vo­tu­ri­lor. Pen­tru PSD es­te un re­gres față de ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 2016, când par­ti­dul a obți­nut 45% din vo­turi. Pre­ze­nța la eu­roa­le­geri a fost de 48,96%, un re­cord pen­tru ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re.

Mi­nis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne aver­ti­ze­a­ză asu­pra unor po­si­bi­le erori în ope­ra­rea ta­ble­te­lor din sec­ţi­i­le de vo­ta­re,MAI tran­smi­ţând o adresă că­tre STS în ca­re se­si­ze­a­ză si­tua­ţia, in­clu­siv po­si­bi­li­ta­tea înre­gis­tră­rii unor erori asu­pra mo­du­lui cum sunt se­lec­ta­te şi op­ţi­u­ni­le de vot ale ale­gă­to­ri­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.