DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Sunt sur­prin­să de de­cla­rația dom­nu­lui Dragnea pri­vind re­co­man­da­rea mea ca po­si­bil can­di­dat al PSD la ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le. Nu am dis­cu­tat acest su­bi­ect cu dom­nia-sa nici acum și nici când eram în con­du­ce­rea PSD. Nu mi-am do­rit și nu îmi do­resc să preiau con­du­ce­rea PSD. Nu mi-am do­rit și nu îmi do­resc să can­di­dez la Preșe­di­nție.“

GA­BRI­E­LA VRÂNCEANU FIREA, PRIMARUL CAPITALEI

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.