Lau­re­ații aces­tei ediții

Ma­rii învin­gă­tori ai aces­tei ediții a Cu­pei Tym­bark Ju­ni­or sunt:

Romania Libera - - Actualitat­e -

U10 FETE

1. Școa­la nr. 113 Sec­tor 4 Bu­cu­rești 2. Școa­la Năs­tu­re­lu - Te­le­or­man 3. Li­ceul „Ni­co­lae Băl­ces­cu” Cluj-Na­po­ca

U10 BĂIEȚI

1. Școa­la nr. 27 Ti­mișoa­ra 2. Co­le­gi­ul Nați­o­nal „Octa­vian Go­ga” Mar­ghi­ta - Bi­hor

3. Școa­la Nr. 39 „Ni­co­lae To­nit­za” Con­sta­nța

U12 FETE

1. Școa­la „Tu­dor Vla­di­mi­res­cu” Pi­tești 2. Școa­la „Mi­ron Cos­tin” Su­ce­a­va 3. Școa­la Nr. 6 Dro­be­ta-Tur­nu Se­ve­rin

U12 BĂIEȚI

1. Școa­la „Ion Agârbi­ce­a­nu” Cluj-Na­po­ca 2. Școa­la „Anghel Sa­lig­ny” Fo­cșani 3. LPS Bo­toșani

În Cu­pa Tym­bark Ju­ni­or se pot înscrie atât echi­pe de băieți, cât și echi­pe de fete, fi­ind struc­tu­rați pe urmă­toa­re­le gru­pe de vârstă: gru­pa de vârstă U8, în ca­re se pot înscrie ele­vii din cla­se­le pre­gă­ti­toa­re, a I-a și a II-a, gru­pa de vârstă U10, în ca­re se pot înscrie ele­vii din cla­se­le a III-a și a IV-a și gru­pa de vârstă U12, în ca­re pot par­ti­ci­pa ele­vii din cla­se­le a V-a și a VI-a.

Înscri­e­ri­le în ediția 2019 – 2020 pot fi fă­cu­te înce­pând cu lu­na oc­tom­brie. In­for­mații de­ta­lia­te des­pre com­pe­tiție pot fi ac­ce­sa­te www.cu­pa­tym­bark.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.