DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e - TUDOREL TOADER, FOST MI­NIS­TRU AL JUSTIȚIEI

Con­firm spu­se­le doam­nei pre­mi­er! Pe ma­sa Gu­ver­nu­lui nu a ajuns ni­ci­un proi­ect de OUG re­fe­ri­tor la am­nis­tie și gra­ţi­e­re. Mi­nis­te­rul Justiției nu a ela­bo­rat ni­ci­un proi­ect de OUG re­fe­ri­tor la am­nis­tie și gra­ţi­e­re. Am re­fu­zat să îmi însușesc vreu­nul din­tre proi­ec­te­le de OUG, re­fe­ri­toa­re la am­nis­tie și gra­ţi­e­re, proi­ec­te ela­bo­ra­te în alte cen­tre de re­flec­ţie.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.