ECATERINA ANDRONESCU

Romania Libera - - Actualitat­e -

Mi­nis­trul Edu­cați­ei a de­cis o su­pli­men­ta­re față de anul tre­cut cu 26.000 de lo­curi la șco­li­le pro­fe­si­o­na­le și re­du­ce­rea nu­mă­ru­lui de lo­curi la li­cee, cu doar câte­va zi­le înain­te de ter­mi­na­rea cur­su­ri­lor cla­se­lor a VIII-a.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.