DECLARAŢIA ZILEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Nici USR, nici PLUS, nici PNL nu au luat vreo de­ci­zie pri­vind can­di­da­tul pe ca­re o să-l sus­ţi­nă la Pri­mă­ria Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești. Ime­diat ce o să se ter­mi­ne toa­tă ace­as­tă ne­bu­nie cu pro­ble­me na­ţi­o­na­le, șe­fia Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor, mo­ţi­u­ne de cen­zu­ră, eu cred că o să exis­te înţe­lep­ci­u­nea ca Opo­zi­ţia să vi­nă cu un can­di­dat co­mun la Pri­mă­ria Bu­cu­rești și eu cred că sunt cel mai bun astfel de can­di­dat. Eu vre­au să fiu can­di­dat in­de­pen­dent, sus­ţi­nut de par­tid, res­pec­tiv alian­ţă.“

NICUȘOR DAN, FOST PREȘE­DIN­TE USR

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.