DA­NI­EL GHIŢĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

Cu­nos­cu­tul lup­tă­tor de K1 a cri­ti­cat pre­ze­nța Su­ve­ra­nu­lui Pon­tif în ța­ra noas­tră, su­sți­nând că ace­as­tă vi­zi­tă n-are uti­li­ta­te și că, deși sunt or­to­do­cși, ro­mânii se plo­co­nesc pre­cum slu­gi­le în fața Pa­pei, ca­re e ca­to­lic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.