Oa­me­nii lui Vâlcov, exe­cu­tați

Romania Libera - - Politică -

Tot ieri,pre­şe­din­te­le Agen­ţi­ei Na­ţi­o­na­le de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă (ANAF) Mi­ha­e­la Tri­cu­les­cu, a fost de­mi­să de la con­du­ce­rea in­sti­tu­ţi­ei, fi­ind înlo­cu­i­tă cu Mi­re­la Că­lu­gă­re­a­nu. A fost schim­ba­tă din fun­cție și Adria­na Co­tel,șe­fa Ca­sei Nați­o­na­le de Asi­gu­rări de Să­nă­ta­te (CNAS). Atât Tri­cu­les­cu cât și Co­tel sunt apro­pia­te de Da­ri­us Vâlcov, proas­păt de­mi­si­o­nar din fun­cția de con­si­li­er al pre­mi­e­ru­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.