Re­nu­nță la can­di­da­tu­ră

Romania Libera - - Politică -

Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu a de­cla­rat,luni,du­pă ce Se­na­tul a res­pins ce­re­rea de înce­pe­re a ur­mă­ri­rii pe­na­le pe nu­me­le său,că în pre­zent nu mai este o op­ţi­u­ne can­di­da­tu­ra sa pen­tru ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le,de­şi în tre­cut afir­ma­se că este pre­gă­tit să-şi asu­me acest lu­cru.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.