DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e - VIORICA DĂNCILĂ, PRIM-MI­NIS­TRU

Am spus că nu o să mai vor­bim des­pre jus­ti­ţie, nu se dau OUG și nici nu am da OUG pe Co­duri sau pe alte as­pec­te de ge­nul aces­ta, așa cum a fă­cut Gu­ver­nul Ci­o­loș, dar nu am vă­zut atunci ni­cio re­ac­ţie pu­bli­că, deci noi am înţe­les și toc­mai de ace­ea avem foar­te ma­re des­chi­de­re de a adu­ce echi­li­bru și con­sens în so­ci­e­ta­te.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.