PUNCTEAZĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

ANAF Fis­cul a anu­nțat că a res­ti­tu­it, în pe­ri­oa­da 3-5 iu­nie, 700 mi­li­oa­ne de lei că­tre 420.000 de con­tri­bua­bi­li, ace­as­tă su­mă re­pre­zen­tând ta­xe au­to plă­ti­te la stat de la 1 ia­nua­rie 2007 până la 31 ia­nua­rie 2017.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.