ÎNCASEAZĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

TUDOREL TOADER Mai mu­lți stu­de­nți și ab­sol­venți ai Uni­ver­si­tă­ţii „Ale­xan­dru Ioan Cu­za” au ce­rut de­mi­sia fos­tu­lui mi­nis­tru din func­ţia de rec­tor, pe mo­tiv că aces­ta “adu­ce mari pre­ju­di­cii de ima­gi­ne co­mu­ni­tă­ţii aca­de­mi­ce”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.