5 SFATURI UTILE

Romania Libera - - Sănătate -

1. Re­nu­nță la car­du­ri­le de cre­dit,pen­tru că aces­tea sunt o sur­să fa­ci­lă de bani și o me­to­dă de înda­to­ra­re ca­re ali­men­te­a­ză com­por­ta­men­tul no­civ;

2. Mer­gi la cum­pă­ră­turi împreu­nă cu un pri­e­ten sau o ru­dă,ca­re te pot aju­ta să te abții de la cum­pă­ră­turi com­pul­si­ve;

3. Gă­sește alte me­to­de de a-ți pe­tre­ce tim­pul li­ber și de a te re­la­xa,ca­re să nu im­pli­ce cum­pă­ră­turi;

4. Atunci când faci cum­pă­ră­turi on­li­ne,la­să lu­cru­ri­le pe ca­re vrei să le achi­ziți­o­ne­zi o zi sau do­uă în coș,pen­tru a nu lua o de­ci­zie im­pul­si­vă;

5. Fo­lo­sește pro­gra­me ca­re să blo­che­ze si­te-uri­le de cum­pă­ră­turi de la ca­re știi că nu poți să te abții.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.