DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e - PAUL STĂNESCU, PREȘE­DIN­TE PSD OLT

Din mo­ti­ve per­so­na­le mi-am dat de­mi­sia din func­ţia de preșe­din­te exe­cu­tiv in­te­ri­mar. Am zis că ar tre­bui să avem un Con­gres cât se poa­te de re­pe­de pentru mo­di­fi­ca­rea sta­tu­tu­lui, apoi să or­ga­ni­zam un Con­gres de ale­geri pentru con­du­ce­rea par­ti­du­lui.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.