Gu­ver­nul San­du l-a de­mis pe șe­ful Po­li­ţi­ei

Romania Libera - - Prima Pagina -

Pri­ma şe­din­ţă a gu­ver­nu­lui con­dus de Maia San­du a fost con­vo­ca­tă, ieri, la Chi­şi­nău, iar în tim­pul aces­teia au fost de­mi­şi o se­rie de înal­ţi func­ţi­o­nari, prin­tre ca­re şe­ful Inspec­to­ra­tu­lui Ge­ne­ral al Po­li­ţi­ei (IGP) din Re­pu­bli­ca Mol­do­va, Ale­xan­dru Pânzari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.