Ra­fa­el Na­dal, zeul zgu­rii

Romania Libera - - Prima Pagina -

Pentru al doi­lea an la rând Ra­fa­el Na­dal și Do­mi­nic Thi­em s-au întâlnit în ul­ti­mul act de la Pa­ris. În timp ce Na­dal cău­ta să scrie is­to­rie în ca­pi­ta­la Fra­nței, prin câști­ga­rea ce­lui de-al 12-lea ti­tlu, aus­tria­cul spe­ra să fie al trei­lea ju­că­tor ca­re îl învin­ge pe ibe­ric la Ro­land Gar­ros.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.