De ce se si­nu­cid ares­ta­ţii înain­te să fie ju­de­ca­ţi

Romania Libera - - Prima Pagina -

Ca­zul in­frac­to­ru­lui ca­re a fost gă­sit spânzu­rat în in­cin­ta Pe­ni­ten­cia­ru­lui Ti­mișoa­ra ri­di­că noi sus­pi­ci­uni asu­pra si­tuați­ei din închi­so­ri­le ro­mânești. De­ce­da­tul es­te Mar­cel Le­pa, un in­frac­tor ca­re avea de exe­cu­tat o con­dam­na­re pentru tâlhă­rie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.