DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Ro­mânia înce­pe să ai­bă un me­diu re­gi­o­nal com­pli­cat – re­lația cu Unga­ria es­te ten­si­o­na­tă, Ucrai­na se te­me pentru fron­ti­e­re­le sa­le, Re­pu­bli­ca Mol­do­va es­te în pra­gul ex­plo­zi­ei, Ma­rea Ne­a­gră nu mai es­te «cel mai bun pri­e­ten al Ro­mâni­ei»… În aces­te con­diții, fă­ră o bu­nă pre­gă­ti­re, Con­gre­sul PSD, din 29 iu­nie, ris­că să spar­gă în bu­căți par­ti­dul și să du­că la o cri­ză gu­ver­na­men­ta­lă.“ADRIAN NĂSTASE, FOST PRIM-MINISTRU

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.