PUNCTEAZĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

ANA BIRCHALL Mi­nis­trul Jus­tiți­ei va con­ti­nua să exer­ci­te și atri­buți­i­le de vi­ce­pre­mi­er pentru par­te­ne­ria­te stra­te­gi­ce, în ur­ma re­fu­zu­lui preșe­din­te­lui Io­han­nis de a-l ac­cep­ta în ace­as­tă fun­cție pe Ti­tus Cor­lățe­an.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.