Plumb o su­sți­ne pe Dăn­ci­lă

Romania Libera - - Politică -

În ta­bă­ra Dăn­ci­lă s-a po­ziți­o­nat li­de­ra fe­mei­lor so­cial­de­mo­cra­te, Ro­va­na Plumb. ”Da­că doam­na pre­şe­din­tă Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă va can­di­da la func­ţia de pre­şe­din­te a PSD,cu si­gu­ran­ţă or­ga­ni­za­ţia de fe­mei pe ca­re o cu­noaş­te­ţi es­te întot­de­au­na uni­tă şi so­li­da­ră,cu si­gu­ran­ţă va vo­ta pentru doam­na Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă”, a de­cla­rat Plumb.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.