ÎNCASEAZĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

ANDREI IGNAT Se­cre­ta­rul de stat al De­par­ta­men­tu­lui pentru Arma­men­te a fost eli­be­rat din fun­cție în ur­ma de­ci­zi­ei mi­nis­tru­lui Apă­ră­rii, Ga­bri­el Leș.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.