PUNCTEAZĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

GABRIELA FIREA

Pri­ma­rul Ca­pi­ta­lei a anu­nțat că, du­pă întâlni­rea avu­tă cu pre­mi­e­rul și cu mi­nis­trul de Fi­na­nțe, pri­ma­rii Bu­cu­rești­u­lui și ai ce­lor șa­se sec­toa­re aște­ap­tă cu încre­de­re rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră din lu­na iu­lie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.