DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e - SORINA PINTEA, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII

Am înţe­les că de astă­zi di­mi­nea­ţă sis­te­mul mer­ge, am pus și eu o între­ba­re re­to­ri­că: tre­bu­ie să fie scan­dal ca să me­ar­gă sis­te­mul? Am ce­rut mai mul­te da­te, dar re­pet nu Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii ges­ti­o­nea­ză acest lu­cru, iar CNAS nu este în su­bor­di­nea Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tă­ţii, este doar în coor­do­na­re. Nu Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii ges­ti­o­nea­ză acest sis­tem. Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii nu a con­trac­tat, nu a plă­tit și nu ges­ti­o­nea­ză sis­te­mul. Sis­te­mul este ges­ti­o­nat de CNAS.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.