ALTER­NA­TI­VE SĂ­NĂ­TOA­SE

Romania Libera - - Sănătate -

Apa aro­ma­ti­za­tă. Es­te re­co­man­dat să pre­pa­ra­ţi ace­as­tă bău­tu­ră sa­vu­roa­să adău­gând într-un pa­har cu apă mi­ne­ra­lă re­ce (sau pla­tă) fe­lii din fruc­te­le sau le­gu­me­le fa­vo­ri­te (lă­mâi,por­to­ca­le,pe­pe­ne ro­şu,cas­tra­ve­te etc.) sau să adău­ga­ţi în for­me­le de ghe­a­ţă bu­că­ţi mici de fruc­te,pes­te ca­re să tur­na­ţi apă.

Ce­ai­ul ver­de. Are ne­nu­mă­ra­te be­ne­fi­cii pen­tru să­nă­ta­te,fi­ind util în re­du­ce­rea ris­cu­lui de can­cer și bo­li car­dia­ce sau a hi­per­ten­si­u­nii ar­te­ria­le. În plus,acest tip de ce­ai nu are ca­lo­rii şi fur­ni­ze­a­ză or­ga­nis­mu­lui an­ti­o­xi­dan­ţi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.