DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Avem aproape 30 de ani de de­mo­cra­ţie. Avem spi­ta­le mai cu­ra­te? Avem au­tos­tră­zi? Avem o po­li­ti­că pe­na­lă mai efi­ci­en­tă când e vor­ba de in­frac­ţi­u­ni­le cu vi­o­len­ţă? Avem pre­ju­di­cii re­cu­pe­ra­te? Nu. Avem în schimb min­ci­u­nă, pros­tie cât cu­prin­de și mul­tă ne­sim­ţi­re. Sin­gu­re­le «va­lori» ale ce­lor 30 de ani. Așa că, de­cât să vă pre­fa­ce­ţi că mu­ri­ţi de dra­gul Jus­ti­ţi­ei in­de­pen­den­te, lă­sa­ţi-ne să ne fa­cem tre­a­ba. Lă­sa­ţi-ne să răs­pun­dem când greșim. Lă­sa­ţi-ne să spu­nem ade­vă­rul, chiar da­că nu vă su­nă bi­ne.“ADRIANA STOICESCU, PREȘEDINTA TRIBUNALUL­UI TIMIȘ

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.