PUNCTEAZĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

VICTOR NEGRESCU Fos­tul eu­ro­par­la­men­tar, de­sem­nat să ela­bo­re­ze pro­gra­mul po­li­tic al PSD, ce­re ca par­ti­dul să re­vi­nă la dis­cur­sul pro-eu­ro­pe­an, să lu­cre­ze pen­tru ade­ra­rea la eu­ro și pen­tru in­tra­rea în Spați­ul Schen­gen.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.