ÎNCASEAZĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

PARAZIȚII Tru­pa a lan­sat un cântec in­ti­tu­lat „Anti­mi­liție“, al că­rui text es­te con­si­de­rat in­sul­tă­tor de că­tre Sin­di­ca­tul Po­lițiști­lor, și pen­tru ca­re va fi da­tă în ju­de­ca­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.