ÎNCASEAZĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

STELIAN ION

De­pu­ta­tul USR ce­re des­fi­in­ţa­rea Sec­ţi­ei de in­ves­ti­ga­re a in­frac­ţi­u­ni­lor din Jus­ti­ţie, pe mo­tiv că ace­as­tă struc­tu­ră a Par­che­tu­lui or­ga­ni­ze­a­ză re­pre­sa­lii împo­tri­va pro­cu­ro­ri­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.