FINANŢARE

Romania Libera - - Actualitat­e -

Ope­rați­u­nea Co­mu­nă „Punc­te Fo­ca­le Maritime 2019“,la ca­re au luat par­te po­lițiștii de fron­ti­e­ră ro­mâni,es­te fi­na­nța­tă de Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă și coor­do­na­tă de Age­nția FRONTEX, iar res­pon­sa­bi­li­ta­tea in­for­mați­i­lor din ma­te­ria­lul de pre­să apa­rți­ne Po­liți­ei de Fron­ti­e­ră Ro­mâne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.