LEGISLAŢIE

Romania Libera - - Economie -

Pa­ra­do­xul es­te că la ac­te nor­ma­ti­ve,deci pe hârtie,sun­tem tari. Sunt în vi­goa­re pes­te 20 de ac­te nor­ma­ti­ve co­res­pun­ză­toa­re do­me­ni­u­lui deșeu­ri­lor. Le­gis­lația de me­diu a înce­put să prin­dă con­tur încă din anul 2005,cu adop­ta­rea OUG 195/2005 pri­vind pro­tec­ţia me­di­u­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.