DECLARAŢIA ZILEI

Romania Libera - - Actualitat­e - CĂTĂLIN RĂDULESCU, DE­PU­TAT PSD

Ați încer­cat să fa­ce­ţi din Li­viu Drag­nea sin­gu­rul vi­no­vat pen­tru sco­rul ob­ţi­nut la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re, re­pe­zin­du-vă să ocu­pați func­ţii în par­tid, exact aceiași ca­re ați con­dus ală­turi de el acest par­tid; un­de era­ţi când se luau de­ci­zii în CEx? Nu era­ţi voi cei mai buni ora­tori sus­ţi­nă­tori ai de­ci­zi­i­lor, că doar eram aco­lo (chiar da­că nu eram mem­bru CEx) și v-am vă­zut pe fi­e­ca­re, sau atunci era bi­ne pen­tru că in­te­re­se­le voas­tre per­so­na­le erau sa­tis­fă­cu­te?“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.