ÎNCASEAZĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

RESTAURANT­ELE DE PE LITORAL

Co­mi­sa­rii de la Pro­tec­ţia Con­su­ma­to­ru­lui au gă­sit ne­re­gu­li gra­ve în uni­tăți de ali­men­tație pu­bli­că din Efo­rie Nord și Efo­rie Sud, dis­pu­nând ca opt lo­ca­luri să fie închi­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.