Ro­ma­rio Ben­zar, la Lec­ce

Romania Libera - - Sport -

FCSB s-a des­pă­rțit de Ro­ma­rio Ben­zar. Fun­dașul dre­ap­ta a sem­nat cu Lec­ce, echi­pă nou-pro­mo­va­tă în Se­rie A. În schim­bul in­ter­nați­o­na­lu­lui ro­mân, roș-al­baștrii vor înca­sa 2.000.000 de eu­ro, iar ju­că­to­rul de 27 de ani va avea un sa­la­riu de 45.000 de eu­ro pe lu­nă, de trei ori mai ma­re ca la FCSB. În se­zo­nul re­cent încheiat, aces­ta a strâns 36 de me­ci­uri și 7 pa­se de gol în toa­te com­pe­tiți­i­le. Ben­zar are 15 se­le­cții în echi­pa nați­o­na­lă, pen­tru ca­re a de­bu­tat în sep­tem­brie 2015.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.