PUNCTEAZĂ

RĂZVAN VA­SI­LES­CU

Romania Libera - - Actualitat­e -

Acto­rul a pri­mit sâmbă­tă se­a­ra Pre­mi­ul pen­tru între­a­ga ac­ti­vi­ta­te, în ca­drul Fes­ti­va­lu­lui Inter­na­ţi­o­nal de Film Tran­sil­va­nia (TIFF).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.