Vi­oDriEcaCDL­Aă­nRcAi­lŢăIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

E im­por­tant și gu­ver­na­to­rul, dar și mo­dul în ca­re s-a lu­crat de ace­as­tă da­tă. În func­ţie de pon­de­rea fi­e­că­rui par­tid po­li­tic în Par­la­ment, au fost re­par­ti­za­te lo­cu­ri­le. Am vrut să avem o abor­da­re foar­te co­rec­tă. Da, sus­ţi­ne­rea este pen­tru Mu­gur Isă­res­cu. În ace­lași timp, PSD va avea pos­tul de prim­vi­ce­gu­ver­na­tor, vi­ce­gu­ver­na­tor și un post ne­e­xe­cu­tiv. Flo­rin Ge­or­ges­cu, Le­o­nard Ba­dea sunt pro­pu­ne­ri­le PSD.“VIORICA DĂNCILĂ, PREȘE­DIN­TE­LE PSD

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.