Ju­ni­or Mo­rais ple­a­că la Ga­zian­tep

Romania Libera - - Sport -

Fun­dașul bra­zi­lian pă­ră­sește FCSB pen­tru a se ală­tu­ra echi­pei con­du­se de Ma­ri­us Șu­mu­di­că, Ga­zian­tep Ga­zișe­hir. În schim­bul lui Mo­rais, tur­cii vor vi­ra în con­tu­ri­le roș-al­baștri­lor su­ma de 600.000 de eu­ro. Gi­gi Be­ca­li și-a dat ac­cep­tul pen­tru ca mu­ta­rea să se fa­că în con­tex­tul în ca­re FCSB va fa­ce o ofer­tă pen­tru fun­dașul stânga al ce­lor de la Sep­si, Flo­rin Ște­fan. Este a do­ua pi­er­de­re în nu­mai o săp­tă­mână pen­tru echi­pa pre­gă­ti­tă de Bogdan Ando­ne, du­pă ce și ce­lă­lalt fun­daș la­te­ral, Ro­ma­rio Ben­zar, a fost vândut în Ita­lia, la Lec­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.