SIDEX Ga­la­ţi e Li­ber­ty

Romania Libera - - Economie -

Li­ber­ty Ste­el, par­te a GFG Allian­ce, a fi­na­li­zat achi­zi­ţia de la Arce­lo­rMit­tal a ce­lor şap­te fa­brici de oţel şi a ce­lor cinci cen­tre de ser­vi­cii de la Arce­lo­rMit­tal, în şap­te ţări din Eu­ro­pa, prin­tre ca­re se află şi com­bi­na­tul SIDEX Ga­la­ţi. Este o tran­zac­ţie de 740 mi­li­oa­ne eu­ro, ce po­zi­ţi­o­nea­ză Li­ber­ty Ste­el în Top 10 pro­du­că­tori de oţel.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.