ALTE VREMURI, ALTE PĂRERI

Romania Libera - - Op & Ed -

Un co­laj avându-l pe Ra­reș Bogdan drept pro­ta­go­nist cir­cu­la prin­tre in­ter­nau­ţi în tim­pul cam­pa­ni­ei elec­to­ra­le. Pe vre­mea când era mo­de­ra­tor TV și-a ex­pri­mat opi­nia întrun stil con­ton­dent des­pre li­de­rii PNL:

„Să-i ia dra­cu’! Ple­a­că Ra­lu­ca Tur­can de pe ecran! Să o scoa­te­ţi afa­ră! Cei din PNL? Tă­ce­re! La gu­noi!

La re­ve­de­re! La la­da de gu­noi a is­to­ri­ei! În emi­si­u­nea asta nu in­tră ni­ci­un li­der PNL! La ca­nal cu ei!

Nu mă in­te­re­se­a­ză ce vor să zi­că mar­ţa­foii din con­du­ce­rea PNL! Să ta­că din gu­ră!

Să ta­că din gu­ră! Să in­tre în se­diu și să stea aco­lo pa­tru ani!

Li­de­rii PNL sunt o ruși­ne! Nu au reușit să con­vin­gă! O să mă cert aco­lo cu Pre­doiu și cu cei­lal­ţi mar­ţa­foi din con­du­ce­rea PNL!

La la­da de gu­noi a is­to­ri­ei cu ei!“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.