Ni­co­lă­es­cu, sus­ţi­nut de PNL

Romania Libera - - Politică -

PNL a de­cis să-i de­sem­ne­ze în Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie al Băn­cii Na­ţi­o­na­le a Ro­mâni­ei pe Eu­gen Ni­co­lă­es­cu și Vir­gil Sto­e­nes­cu, ca­re și-au des­fășu­rat ac­ti­vi­ta­tea și în man­da­tul tre­cut.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.